Ajutor de Inmormantare

AJUTOR DE INMORMANTARE

Ghid complet pentru obtinerea ajutorului de deces 2019

Ajutorul de inmormantare se ofera unei singure persoane intr-un termen de maxim 24 de ore de la solicitare. Solicitantul trebuie sa dovedeasca cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si gradul de rudenie: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele sau oricare alta persoana.

În cazul decesului pensionarului sau a unui membru al familiei acestuia, ajutorul de inmormantare este garantat prin Legea 263/2010 Art. 121. Ajutorul de deces este asigurat de Casa Teritoriala de Pensii, respectiv Casa de Pensii sectoriala. Explicatii suplimentare pot fi gasite în normele de aplicare a Legii 263/2010, oferite prin H.G. 257/2011.

Procedura de obtinere a ajutorului de deces

1. Constatarea decesului de catre medicul de familie sau medicul specialist si eliberare „Certificat medical constatator”.

2. Obtinerea “Certificatului de Deces”, eliberat de catre Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila competenta in raza teritoriala a localitatii/ sectorului unde s-a produs decesul se va face cu urmatoarele documente:

  • Carte de identitate a decedatului in original (ce va fi retinuta in vederea anularii);
  • Certificatului de nastere in original;
  • Certificatului medical constatator in original (ce va fi retinut).

;3. Achizitionarea sicriului
Dosarul pentru obtinerea ajutorului de înmormantare poate fi depus numai însotit de factura obtinuta la achiziționarea sicriului. In lipsa acesteia dosarul va trebui sa contina o declaratie pe propria raspundere de suportare a cheltuielilor de inmormantare, autentificata de notar.

4. Depunerea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces la Casa de Pensii – competența fiind atribuită casei de pensii de la ultimul domiciliu al decedatului. Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

  • Talonul de pensie al decedatului;
  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Cerere tip pentru obtinerea ajutorului de deces;
  • Certificatul de deces in original (pe verso va fi menționată achitarea ajutorului de deces);
  • Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces – se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notarială  pe propria răspundere.

Indiferent de suma cheltuita, ajutorul de deces este in valoare de 5.163 lei pentru pensionari si persoanele asigurate. Pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar in familie exista pensionari sau persoane asigurate, ajutorul de deces este 2.582 lei.

Solicita consilierea noastra pentru obtinerea ajutorului de inmormantare.